Za namową bardzo ambitnych zawodników Krzysia i Michała, których mam przyjemność trenować od dłuższego czasu postanowiłem stworzyć Projekt „Senior/Amator Badminton+”.

Głównym celem tego projektu jest pokazanie, że nawet do „ Amatora” Badmintonisty można podejść w profesjonalny sposób i wdrożyć długoterminowe plany wraz z celami i próbą zbudowania peaku na MP Seniorów.
Co czeka na Was w tym projekcie :
- Plan roczny w postaci wykresu z podziałem na mezo i makro cykle
- Plan 6 tygodniowy w którym będzie opisane na co zwracać uwagę oraz intensywność danej sesji treningowej
- Analiza punktu wyjściowego zawodnika
- Wyznaczone cele główne oraz 6 tygodniowe pokazujące drogę do celu
- Cotygodniowe podsumowania przepracowanego planu wraz z materiałami wideo z sesji

Jak możecie zaobserwować postaramy się pokazać Wam osobą śledzącym naszą stronę pracę od środka nie tylko z samego treningu ale także aspekt planowania, analizy przepracowanego tygodnia jak i odczucia samego zawodnika. Postaramy się także zaobserwować czy widoczne są różnice pomiędzy tego typu podejściem a zwykłymi godzinnymi spotkaniami na trening indywidualny.
Zapraszam serdecznie do śledzenia ale też czynnego udziału w projekcie w postaci konstruktywnej dyskusji, którą mam nadzieję osiągnąć.

Pozdrawiam
Łukasz Moreń

1. Cel projektu.

Badminton jest bardzo wymagającym technicznie, fizycznie i taktycznie sportem, który stawia przed zawodnikiem prawdziwe wyznawania związane z przygotowaniem we wszystkich wymienionych powyżej aspektach. W ostatnich latach mamy w Polsce, do czynienia z gwałtownym rozwojem i wzrostem popularności amatorskiego badmintona. Masowo organizowane są turnieje i rozgrywki ligowe dla amatorów zarówno w formule open jak i w kategoriach wiekowy (np. 40 +). W ślad za tym wzrosło zapotrzebowania na profesjonalnych trenerów, którzy wspierają amatorów w stawianiu pierwszych kroków oraz rozwijaniu ich umiejętności na dalszym etapie. Zazwyczaj ma to charakter kilku lub kilkunastu treningów w zakresie nauki zasad poruszania się po korcie i podstawowych uderzeń. Po początkowych szybkich postępach, zawodnik/amator pomimo poświęcanego czasu
i dużej ilości gier, napotyka „ścianę„ w rozwoju swoich badmintonowych umiejętności, popada w stagnację i nie widzi możliwości podniesienia swojego wyszkolenia na kolejny, wyższy poziom.

Celem projektu jest ilustracja i dokumentacja profesjonalnie opracowanego, zorganizowanego i prowadzonego, w oparciu o standardy i metodykę BWF, procesu treningowego, przygotowującego amatora badmintona w wieku seniorskim (50+), prowadzącego standardowe życie zawodowe i rodzinne do startu w 43 Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów 2022 r. w grze pojedynczej.

2. Plan projektu.

Projekt realizowany będzie przez Trenerów z PowerBad, którzy podjęli się przygotowania
i poprowadzenia całości procesu treningowego.

Koncepcję oraz organizację procesu treningowego, sporządzenie i opracowanie planów treningowych wykonał Trener Łukasz Moreń, który jednocześnie będzie realizował część treningów i sprawował nadzór merytoryczny i wykonawczy nad całością treningów w ramach projektu.

Trener Mateusz Biernacki jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych jednostek treningowych zgodnie z planem treningowym w ramach projektu.

Uczestnik projektu będzie samodzielnie opracowywał i realizował plan treningowy w zakresie budowania siły, wytrzymałości oraz rozciągania i mobilności ( punkt 4.)

3. Realizacja projektu.

Zawodnik przeprowadzi podstawowe badania sportowo lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do udziału w projekcie.
Jednocześnie uczestnik przeprowadzi badania sportowe pod kątem wydolności , mobilności etc. co pozwoli na określenie aktualnego poziomu na jakim Zawodnik się znajduję.
W oparciu o obserwację i ocenę gry Zawodnika podczas sparingu/ sesji treningowej zostanie przeprowadzona analiza umiejętności technicznych i taktycznych w celu określenia obszarów deficytowych, wymagających szkolenia i rozwoju. Po określeniu danych braków zostanie opracowany i dopasowany plan treningowy.
Plan treningowy uwzględniać będzie starty w turniejach ( 6-8 w całym okresie ). W ramach 9 miesięcznego makrocyklu realizowana będzie określona ilość mezocykli 6-8 tygodniowych. Mezocykle dostosowane będą do standardowego tygodnia ( 5 dni pracy + 2 dni wypoczynku ), w którym realizowanych będzie 5 jednostek treningowych, w tym 3 na korcie.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że faza realizacji planu zależna będzie od rzeczywistości czyli możliwości czasowych, organizacyjnych i zdrowotnych ( praca, wyjazdy, choroby etc. )
- Trening indywidualny pod bezpośrednim nadzorem trenera na korcie zgodnie z planem i w obrębie materii technika, taktyka, poruszanie się 3 sesje w tygodniu
- Trening samodzielny/ uzupełniający 2-3 jednostki treningowe w zakresie budowania siły i wytrzymałości, rozciąganie i mobilność, sparingi ( plan ogólny zostanie dołączony ). Trener będzie czuwał nad zasadnością danego treningu zgodnie z okresem w jakim znajduję się zawodnik. Przykładowy plan poniżej

- Trening biegowy.

Długie wybieganie – 60 minut w zakresie 65 %-75% tętna maksymalnego.
Fartlek – 10 minut rozgrzewka, 5 x (5 minut w zakresie 80 %-85% tętna maksymalnego przeplatany z 5 minut w zakresie 65 %-75% tętna maksymalnego).
Interwały, wytrzymałość szybkościowa – 10 minut rozgrzewka, 8 x (30 sekund w zakresie 90 %-95% tętna maksymalnego przeplatany z 60 sekund w zakresie 65 %-75% tętna maksymalnego), 10 minut schłodzenie.
Interwały, szybkość – 10 minut rozgrzewka, 6 x ( 7 sekund w tempie maksymalnym, przeplatany z 60 sekund odpoczynku (marsz), 10 minut schłodzenie.

- Trening siłowy.
Trening siłowy nóg, core i ramion.

- Trening pylometryczny.

- Mobilnośc.
Zwiększenie mobilności w obrębie stawu biodrowego i obręczy barkowej.

Projekt będzie dokumentowany w postaci bloga na stronie www.powerbad.com. Planowane są cotygodniowe wpisy podsumowujące przepracowany tydzień wraz z krótką oceną zawodnika oraz merytoryczną oceną trenera. Do wpisu w miarę możliwości będą załączane materiały wideo z opracowaniem i ważnymi elementami treningu.

4. Adresaci projektu.

Projekt ten jest adresowany przede wszystkim dla osób amatorsko i „półprofesjonalnie” uprawiających Badmintona, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat profesjonalnego treningu, dostosowanego do ich wieku, sprawności i poziomu gry. Jednocześnie może stanowić ilustrację sposobów i możliwości podniesienia umiejętności technicznych i taktycznych swojej gry. Przedstawione w nim plany, metody i organizacja procesu treningowego może być również inspiracją dla trenerów badmintona, którzy trenują zarówno amatorów jak i zawodników. Ponadto przedstawione w projekcie rozwiązania mogą być zachętą dla każdego pasjonata badmintona do podjęcia wysiłku do pogłębienia swojej wiedzy w zakresie tej fascynującej dyscypliny sportu.

Proszę Pamiętać!

Częstotliwość, objętość i intensywność treningów jest opracowana przez profesjonalnych trenerów
i dostosowana do poziomu wytrenowania i możliwości psycho-fizycznych zawodnika. W zależności od monitorowanego stanu zmęczenia oraz wydarzeń losowych (choroby, wyjazdy, urlopy, itp.) plan jest na bieżąco modyfikowany. Realizacja planu treningowego przebiega pod okiem doświadczonych profesjonalistów i nie może być „bezrefleksyjnie” naśladowana, pamiętajcie, abyście podchodzili w sposób rozsądny i przemyślany.