Podsumowanie tygodnia Opis
Training volume 10
Training intensity average 3,7
Training load 37
Główny cel tygodnia Aktywizacja lewej nogi u praworęcznego zawodnika, rotacja zewnętrzna, zwiększenie intensywności.
Czy jakieś czynniki wpłynęły na wykonanie planu Nie, realizacja bez zakłóceń.
Progres w kluczowych elementach Większa świadomość, brak automatyzacji, problemy z kilkukrotnym odtworzeniem elementu.
Ocena tygodnia trenera Plan został zrealizowany w 90% co jest dobrym wynikiem. Coraz większa świadomość lewej nogi w poruszaniu się. Zwiększona uwaga na elemencie rotacji zewnętrznej i wewnętrznej nie tylko technicznie ale też taktycznie. Training load zgodnie z planem Krzysztof dobrze znosi obciążenia. Praca nóg jest elementem, w którym musimy poświęcić więcej uwagi i nie pozwala nam na wdrożenie progresji w przyszłych tygodniach.
Ocena tygodnia zawodnika Trening pozwolił zrozumieć niedostatki w pracy nóg na korcie, związane z brakiem aktywiazacji lewej nogi. Mam pełną świadomość ruchu, jednakże jego automatyczne, poprawne wykonanie wymaga dalszej pracy.